If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Main content
View all English videos

Khan Academy

Khan Academy merupakan sebuah organisasi yang sedang berada didalam suatu misi. Kami merupakan sebuah organisasi bukan untuk keuntungan yang mensasarkan perubahan dalam sistem pembelajaran dengan menghasilkan pembelajaran secara percuma yg bertaraf dunia kepada semua lapisan masyarakat. Selain daripada video-video yang dipaparkan, terdapat juga video-video asli (yang dihasilkan dalam Bahasa Inggeris) di dalam laman utama bersama dengan sari kata bahasa Malaysia. Bagi memilih video yang telah mempunyai sari kata gunakan pautan tapisan di https://www.khanacademy.org/contribute. Sekiranya anda ingin memperluaskan akses Khan Academy, sila lawati.

Di Malaysia, EduNation Malaysia merupakan pengokong rasmi bagi Khan Academy. Matlamat EduNation Malaysia adalah untuk menghasilkan video-video pembelajaran percuma bagi masyarakat di Malaysia dengan mengikuti sukatan pelajaran KBSR dan KBSM. EduNation Malaysia juga telah berkerjasama dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) bagi menterjemah video-video dari Khan Academy. Lawati laman sesawang https://www.1mdb.com.my/ bagi mengetahui dengan lebih lanjut tentang EduNation Malaysia dan 1MDB.

Trigonometri

Pre-algebra

Algebra I

Aritmetik

Geometri