View all English videos

Khan Academy Bahasa Malaysia

Khan Academy merupakan sebuah organisasi yang sedang berada didalam suatu misi. Kami merupakan sebuah organisasi bukan untuk keuntungan yang mensasarkan perubahan dalam sistem pembelajaran dengan menghasilkan pembelajaran secara percuma yg bertaraf dunia kepada semua lapisan masyarakat. Selain daripada video-video yang dipaparkan, terdapat juga video-video asli (yang dihasilkan dalam Bahasa Inggeris) di dalam laman utama bersama dengan sari kata bahasa Malaysia. Bagi memilih video yang telah mempunyai sari kata gunakan pautan tapisan di www.khanacademy.org/contribute. Sekiranya anda ingin memperluaskan akses Khan Academy, sila lawati.

Di Malaysia, EduNation Malaysia merupakan pengokong rasmi bagi Khan Academy. Matlamat EduNation Malaysia adalah untuk menghasilkan video-video pembelajaran percuma bagi masyarakat di Malaysia dengan mengikuti sukatan pelajaran KBSR dan KBSM. EduNation Malaysia juga telah berkerjasama dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) bagi menterjemah video-video dari Khan Academy. Lawati laman sesawang http://www.edunation.my/ dan http://www.1mdb.com.my/ bagi mengetahui dengan lebih lanjut tentang EduNation Malaysia dan 1MDB.

Trigonometri

 • Pre-algebra

 • Pembeza Layan bagi Jenis Penyelesaian Kuadratik Penukaran Unit Bagi Panjang Memperkenalkan Nisbah
  Nombor Set 2 Permasalahan Peratus Memahami Kadaran
  Mencari Punca Kuasa Tiga Permasalahan Peratus (Tambahan) Tatatanda Saintifik
  Melengkapkan Kuasa Dua 4 Menulis Kadaran Tatatanda Saintifik 3
  Melengkapkan Kuasa Dua 3 Rumus Jarak Set Nombor
  Melengkapkan Kuasa Dua 2 Purata Set Nombor 3
  Melengkapkan Kuasa Dua 1 Permasalahan Peratus Set Nombor 1
  Rumus Kuadratik 2 Permasalahan Asas Kadar Penyelesaian Permasalahan Peratus 2
  Rumus Kuadratik 1 Perkembangan bagi Peratusan Mengenalpasti Peratus, Jumlah dan Dasar
  Rumus Kuadratik Pembuktian) Peratus Pengenalan Urutan Operasi
  Punca Kuasa Dua dan Nombor Nyata Penyelesaian Persamaan dalam Satu Langkah (2) Penyelesaian Masalah Peratusan 3
  Pintasan x dan y 2 Penukaran Unit Urutan operasi 1
  Persamaan Kuadratik Mudah Penukaran Unit (Contoh: Penggunaan Dadah) Contoh Urutan Operasi yang Lebih Sukar
  Persamaan Kuadratik dalam Bentuk Piawai Penukaran Perpuluhan Kepada Pecahan Penerangan Maksud Peratus
  Persamaan bagi Garisan 2 Penukaran dalam Sistem Metrik Penerangan Maksud Peratus 2
  Permudahkan Punca Kuasa Dua Mencari Anu di dalam Kadaran Hukum Penaburan 2
  Perimeter dan Luas bagi Poligon Bukan Piawai Unit U S dan Unit Metrik Hukum Penaburan
  Jumlah Integer Perimeter dan Penukaran Unit Ciri-ciri Identiti 1 (Contoh Kedua)
  Penyelesaian Permasalahan Waktu Keretapi Penyelesaian Masalah Berkaitan Isipadu Ciri-ciri Identiti 0
  Notasi Saintifik Contoh 2 Penukaran di antara Unit-unit Metrik Hukum Kumutatif untuk Penambahan
  Histograms Nisbah dan Kadaran Hukum Kumutatif untuk Pendaraban
  Tatanda Saintifik 1 Meringkaskan Kadar dan Nisbah Hukum Asosiatif Pembahagian
  Jadual Sifir Penukaran Unit Hukum Asosiatif Penambahan
  Jadual Sifir 10, 11, 12 Menukar Pounds kepada Ounces Menambah Nombor Bercampur Berlainan Penyebut
  Penukaran Pecahan Tak Wajar kepada Nombor Bercampur Mencari Kadar Mencari Faktor Dalam Nombor
  Penambahan Nombor Campuran Mencari Harga bagi Sesuatu Unit Pecahan Setara
  Membandingkan Pecahan 2 Mencari Anu bagi Kadaran 2 Contoh Pecahan Setara
 • Pembeza Layan bagi Jenis Penyelesaian Kuadratik
  Nombor Set 2
  Mencari Punca Kuasa Tiga
  Melengkapkan Kuasa Dua 4
  Melengkapkan Kuasa Dua 3
  Melengkapkan Kuasa Dua 2
  Melengkapkan Kuasa Dua 1
  Rumus Kuadratik 2
  Rumus Kuadratik 1
  Rumus Kuadratik Pembuktian)
  Punca Kuasa Dua dan Nombor Nyata
  Pintasan x dan y 2
  Persamaan Kuadratik Mudah
  Persamaan Kuadratik dalam Bentuk Piawai
  Persamaan bagi Garisan 2
  Permudahkan Punca Kuasa Dua
  Perimeter dan Luas bagi Poligon Bukan Piawai
  Jumlah Integer
  Penyelesaian Permasalahan Waktu Keretapi
  Notasi Saintifik Contoh 2
  Histograms
  Tatanda Saintifik 1
  Jadual Sifir
  Jadual Sifir 10, 11, 12
  Penukaran Pecahan Tak Wajar kepada Nombor Bercampur
  Penambahan Nombor Campuran
  Membandingkan Pecahan 2
  Penukaran Unit Bagi Panjang
  Permasalahan Peratus
  Permasalahan Peratus (Tambahan)
  Menulis Kadaran
  Rumus Jarak
  Purata
  Permasalahan Peratus
  Permasalahan Asas Kadar
  Perkembangan bagi Peratusan
  Peratus
  Penyelesaian Persamaan dalam Satu Langkah (2)
  Penukaran Unit
  Penukaran Unit (Contoh: Penggunaan Dadah)
  Penukaran Perpuluhan Kepada Pecahan
  Penukaran dalam Sistem Metrik
  Mencari Anu di dalam Kadaran
  Unit U S dan Unit Metrik
  Perimeter dan Penukaran Unit
  Penyelesaian Masalah Berkaitan Isipadu
  Penukaran di antara Unit-unit Metrik
  Nisbah dan Kadaran
  Meringkaskan Kadar dan Nisbah
  Penukaran Unit
  Menukar Pounds kepada Ounces
  Mencari Kadar
  Mencari Harga bagi Sesuatu Unit
  Mencari Anu bagi Kadaran 2
  Memperkenalkan Nisbah
  Memahami Kadaran
  Tatatanda Saintifik
  Tatatanda Saintifik 3
  Set Nombor
  Set Nombor 3
  Set Nombor 1
  Penyelesaian Permasalahan Peratus 2
  Mengenalpasti Peratus, Jumlah dan Dasar
  Pengenalan Urutan Operasi
  Penyelesaian Masalah Peratusan 3
  Urutan operasi 1
  Contoh Urutan Operasi yang Lebih Sukar
  Penerangan Maksud Peratus
  Penerangan Maksud Peratus 2
  Hukum Penaburan 2
  Hukum Penaburan
  Ciri-ciri Identiti 1 (Contoh Kedua)
  Ciri-ciri Identiti 0
  Hukum Kumutatif untuk Penambahan
  Hukum Kumutatif untuk Pendaraban
  Hukum Asosiatif Pembahagian
  Hukum Asosiatif Penambahan
  Menambah Nombor Bercampur Berlainan Penyebut
  Mencari Faktor Dalam Nombor
  Pecahan Setara
  Contoh Pecahan Setara
 • Algebra I

 • Fungsi Kuadratik 2 Ketaksamaan Satu Langkah 2 Persamaan Satu Langkah
  Fungsi Kuadratik 1 Ketaksamaan Langkah Berganda Algebra: Persamaan Linear (4)
  Graf Fungsi Linear Penyelesaian Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah 1 Rumus Titik Tengah
  Lereng Garisan Ketaksamaan Menggunakan Pendaraban dan Pembahagian Persamaan Linear dalam Bentuk Titik Kecerunan
  Lereng Algebra Ketaksamaan Menggunakan Penambahan dan Penolakan Persamaan Linear dalam Bentuk Pintasan-Kecerunan
  Lereng Algebra 3 Ketaksamaan Kompaun Persamaan Linear dalam Bentuk Piawai
  Lereng Algebra 2 Ketaksamaan Langkah Berganda 2 Persamaan Garis Lurus 3
  Algebra Persamaan Garis Lurus Ketaksamaan Pada Garis Nombor Persamaan Garis Lurus 1
  Algebra Graf Garis Lurus 1 Persamaan Nilai Mutlak Contoh 2 Persamaan bagi Garis Selari dan Serenjang
  Pola Jujukan 2 Persamaan Nilai Mutlak 1 Permasalahan Bagi Graf
  Persamaan Dua Langkah Ubahan Langsung 1 Perimeter dan Penukaran Unit
  Menyelesaikan Ax+B=C CA Algebra I: Permasalahan Algebra Penyuaian Data Kepada Garis
  Fungsi Kuadratik 3 Permasalahan Air Dingin Penyelesaian Persamaan Kuadratik Menggunakan Melengkapkan Kuasa Dua
  Pecahan Dalam Sebutan Terendah Pembeza Layan bagi Persamaan Kuadratik Penyelesaian Masalah Berkaitan Isipadu
  Persamaan Kuadratik (Bhgian 2) Menyelesaikan Ketaksamaan Penyelesaian Masalah: Persamaan Garis Lurus
  Pengenalan Bagi Persamaan Kuadratik Menulis dan Menggunakan Ketaksamaan Pembuktian Rumus Kuadratik
  Graf Fungsi Kuadratik Menulis dan Menggunakan Ketaksamaan 3 Satah Koordinat
  Menyelesaikan Permasalahan Satu Langkah Menulis dan Menggunakan Ketaksamaan 2 Nisbah sebagai Pecahan paling Ringkas
  Menyelesaikan Permasalahan Satu Langkah 2 Menilai Ketaksamaan Menghasilkan Graf Menggunakan Pintasan
  Persamaan Mudah Mengenali Fungsi Linear Kecerunan dan Kadar Perubahan
  Definisi Tanda Operasi Melengkapkan Trinomial Kuasa Dua Sempurna Kecerunan bagi Suatu Garis
  Tumbesaran Kanak-kanak Ketaksamaan Penyelesaian Ketaksamaan Menggunakan Graf
  Pecutan Ketaksamaan Majmuk Menghasilkan Graf Menggunakan Kecerunan dan Pintasan
  Momentum Bagi Peluncur Ais Melontar Bola Contoh Tertib Bagi Operasi Graf bagi Persamaan Linear
  Ketaksamaan Kompaun 4 Contoh Perubahan Keadaan Rumus Kuadratik 3
  Ketaksamaan Kompaun 3 CA Algebra I: Punca-punca Kuadratik CA Algebra I Melengkapkan Kuasa Dua
  Nilai Ketaksamaan Mutlak CA Algebra I: Persamaan Kuadratik Bulatan,Jejari,Diameter dan Lilitan
  Melengkapkan Kuasa Dua Bagi Penyelesaian Persamaan Kuadratik CA Algebra I: Pemfaktoran Kuadratik Aplikasi Rumus Kuadratik
  Ketaksamaan Satu Langkah Rumus Jarak Aplikasi Permasalahan Pemfaktoran Kuadratik
 • Fungsi Kuadratik 2
  Fungsi Kuadratik 1
  Graf Fungsi Linear
  Lereng Garisan
  Lereng Algebra
  Lereng Algebra 3
  Lereng Algebra 2
  Algebra Persamaan Garis Lurus
  Algebra Graf Garis Lurus 1
  Pola Jujukan 2
  Persamaan Dua Langkah
  Menyelesaikan Ax+B=C
  Fungsi Kuadratik 3
  Pecahan Dalam Sebutan Terendah
  Persamaan Kuadratik (Bhgian 2)
  Pengenalan Bagi Persamaan Kuadratik
  Graf Fungsi Kuadratik
  Menyelesaikan Permasalahan Satu Langkah
  Menyelesaikan Permasalahan Satu Langkah 2
  Persamaan Mudah
  Definisi Tanda Operasi
  Tumbesaran Kanak-kanak
  Pecutan
  Momentum Bagi Peluncur Ais Melontar Bola
  Ketaksamaan Kompaun 4
  Ketaksamaan Kompaun 3
  Nilai Ketaksamaan Mutlak
  Melengkapkan Kuasa Dua Bagi Penyelesaian Persamaan Kuadratik
  Ketaksamaan Satu Langkah
  Ketaksamaan Satu Langkah 2
  Ketaksamaan Langkah Berganda
  Penyelesaian Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah 1
  Ketaksamaan Menggunakan Pendaraban dan Pembahagian
  Ketaksamaan Menggunakan Penambahan dan Penolakan
  Ketaksamaan Kompaun
  Ketaksamaan Langkah Berganda 2
  Ketaksamaan Pada Garis Nombor
  Persamaan Nilai Mutlak Contoh 2
  Persamaan Nilai Mutlak 1
  Ubahan Langsung 1
  CA Algebra I: Permasalahan Algebra
  Permasalahan Air Dingin
  Pembeza Layan bagi Persamaan Kuadratik
  Menyelesaikan Ketaksamaan
  Menulis dan Menggunakan Ketaksamaan
  Menulis dan Menggunakan Ketaksamaan 3
  Menulis dan Menggunakan Ketaksamaan 2
  Menilai Ketaksamaan
  Mengenali Fungsi Linear
  Melengkapkan Trinomial Kuasa Dua Sempurna
  Ketaksamaan
  Ketaksamaan Majmuk
  Contoh Tertib Bagi Operasi
  Contoh Perubahan Keadaan
  CA Algebra I: Punca-punca Kuadratik
  CA Algebra I: Persamaan Kuadratik
  CA Algebra I: Pemfaktoran Kuadratik
  Rumus Jarak
  Persamaan Satu Langkah
  Algebra: Persamaan Linear (4)
  Rumus Titik Tengah
  Persamaan Linear dalam Bentuk Titik Kecerunan
  Persamaan Linear dalam Bentuk Pintasan-Kecerunan
  Persamaan Linear dalam Bentuk Piawai
  Persamaan Garis Lurus 3
  Persamaan Garis Lurus 1
  Persamaan bagi Garis Selari dan Serenjang
  Permasalahan Bagi Graf
  Perimeter dan Penukaran Unit
  Penyuaian Data Kepada Garis
  Penyelesaian Persamaan Kuadratik Menggunakan Melengkapkan Kuasa Dua
  Penyelesaian Masalah Berkaitan Isipadu
  Penyelesaian Masalah: Persamaan Garis Lurus
  Pembuktian Rumus Kuadratik
  Satah Koordinat
  Nisbah sebagai Pecahan paling Ringkas
  Menghasilkan Graf Menggunakan Pintasan
  Kecerunan dan Kadar Perubahan
  Kecerunan bagi Suatu Garis
  Penyelesaian Ketaksamaan Menggunakan Graf
  Menghasilkan Graf Menggunakan Kecerunan dan Pintasan
  Graf bagi Persamaan Linear
  Rumus Kuadratik 3
  CA Algebra I Melengkapkan Kuasa Dua
  Bulatan,Jejari,Diameter dan Lilitan
  Aplikasi Rumus Kuadratik
  Aplikasi Permasalahan Pemfaktoran Kuadratik
 • Aritmetik

 • Geometri